Baiba Matule

Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Augstāko izglītību ieguvu salīdzinoši sen, tāpēc jau pāris gadus domāju par studiju turpināšanu maģistra studiju programmā, kas būtu man interesanta un kuru būtu iespējams apvienot ar darbu. Tā kā mani interesē tehnoloģijas, sistēmas un procesu analīze, kas nav ne mana pamatizglītība, ne darbības sfēra, tad izvēlējos Vidzemes Augstskolas maģistra studiju programmu ar daudzsološu nosaukumu “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”, kas neprasīja specifiskas informācijas tehnoloģiju (IT) zināšanas, IT izglītību un atbilda manām interesēm.

Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Pirms pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu konkrētā augstskolā vai programmā, ieteiktu rūpīgi un kritiski izanalizēt, kas ir tas, kas konkrēto cilvēku interesē, aizrauj, motivē? Emocionālo izvēli, noteikti jāpretstata praktiskiem apsvērumiem – vai izvēlētajai nozarei ir perspektīva ilgākā laika periodā, vai atalgojuma, darba iespēju un darba vides novērtējums izvēlētajā nozarē atbilst konkrētā cilvēka prasībām un vēlmēm. Jāņem vērā, ka ne vienmēr emocionālā izvēle ideāli sakrīt ar praktiskiem apsvērumiem, līdz ar to pašam sev jānosaka, kāda būs attiecība starp emocionālo un praktisko nākotnes nozares vai profesijas izvēlē? Protams, ir vērts ieklausīties vecākos, draugos un paziņās, bet tomēr galavārds pieder topošajam studentam, kuram vajadzēs studēt un vēlāk strādāt izvēlētajā nozarē. Kad pēc vidusskolas beigšanas man vajadzēja izvēlēties, kur un ko studēt, ļoti noderīga bija starptautiskā izstāde “Skola”, kas ik gadu norisinās Ķīpsalas izstāžu zālē. Maģistra studijas ieteiktu nesasteigt – pastrādāt izvēlētajā nozarē un saprast, vai ir vēlme turpināt karjeru un izglītību izvēlētajā nozarē vai arī būtiski mainīt darba un izglītības virzienu. Katrā gadījumā jo ātrāk un precīzāk tiks izvēlēta “īstā” nozare, jo vieglāk būs veidot karjeru.  Perspektīvākās nākotnes nozares manā skatījumā ir visas tās, kas saistās ar tehnoloģijām, kā arī nozares, kas saistītas ar cilvēku iekšējās pasaules izpēti un analīzi. Ikvienu, kurš šaubās par to, vai augstākā izglītība tiešām ir nepieciešama, es iedrošinātu noteikti studēt, jo studijas nav tikai diploms vai ieraksts CV. Mērķtiecīgas studijas ir ne tikai tas, ko augstskola sniedz studiju programmas ietvaros, bet arī tas, ko un cik daudz students ir gatavs izgūt no studijām. Šādas apzinātas studijas kopumā dod artavu personības izaugsmē, paplašina redzesloku, attīsta kritisko domāšanu, izkopj dažādas spējas un prasmes.

Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas visvērtīgākās un visnoderīgākās tieši Jums?

Uzsākot studijas maģistra programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”, mana izpratne galvenokārt bija saistīta ar studiju programmas aprakstu un publiski pieejamo informāciju. Pēc studiju beigām varu teikt, ka studiju programma ir interesanta ar potenciālu būt pilnveidotai – man prasītos, lai tā būtu mazliet tehniskāka, vēl vairāk vērsta tieši uz modelēšanu un jaunāko modelēšanas rīku izmantošanu. Jāpiebilst, ka studiju laikā sniedzām atgriezenisko saiti par studiju saturu programmas direktorei un, papētot to, kā kursi ir veidoti jaunajiem studentiem, ir redzams, ka ieteikumi ir ņemti vērā, kas liecina, ka augstskolai ir svarīgs gan studentu viedoklis, gan tas, lai programma kļūtu arvien labāka un konkurētspējīgāka.  Šī programma ir diezgan daudzpusīga, kas ļauj ielūkoties dažādās nozarēs – gan tehniskās (virtuālā realitāte, RFID, telekomunikāciju tehnoloģijas, modelēšana...), gan sociālās (komunikācija, projektu vadība, zināšanu pārvaldība...). Visi šie kursi bija interesanti, taču vērtīgākās zināšanas konkrēti man bija tās, ko bija iespējams iegūt no kursa par zināšanu pārvaldību un modelēšanu. Lai gan studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes tiešā veidā nepalīdz veikt ikdienas darba pienākumus, tomēr kopumā ir vērtējamas pozitīvi, jo ļauj ar citu skatu novērtēt procesu strukturētību un kopsakarību, problēmas, to sistemātiskumu un risinājumu veidošanu un pārbaudi nevis praksē, bet modeļu ietvaros.

Kāda ir veiksmīga formula, lai kļūtu par izcilnieci? Vai tas bija mērķtiecīgi?

Studiju laikā nekad neesmu domājusi par to, ka jābūt izcilniecei, jo atzīmes nav svarīgākā studiju sadaļa. Manuprāt, ir svarīgas trīs lietas, kas ir veiksmīgu studiju pamatā – personīgā motivācija, individuālās īpašības un līdzcilvēku atbalsts. Ja cilvēks studē ar motivāciju, grib iegūt jaunas zināšanas un prasmes nevis tikai apmeklē lekcijas, formāli nokārto studiju prasības un iegūst diplomu par prieku vecākiem, tad viennozīmīgi interese par studiju kursiem ir lielāka un iesaiste studiju procesā plašāka un dziļāka.  Individuālās īpašības nosaka to, kāda ir attieksme pret lietām, ko darām. Ja es uzņemos kādu lietu darīt, tad man patīk to izdarīt vislabākajā iespējamajā veidā un es noteikti esmu no tiem cilvēkiem, kas lai vai cik grūti, ies uz nosprausto mērķi līdz galam.  Visbeidzot līdzcilvēku atbalsts ir tas, kas palīdz turpināt iet uz mērķi arī tad, kad liekas, ka tālāk iet vairs nav spēka un negribas, ka kurss ir par grūtu vai termiņš ir neiespējams. Domāju, ka ikviens students laiku pa laikam saskaras ar šīm sajūtām, it īpaši sesijas laikā un pirms darbu nodošanas. Manā gadījumā šis līdzcilvēks bija vīrs, ar kuru kopā studējām un, kopā viens otru atbalstot, arī pabeidzām studijas, jo nenoliegšu, ka strādāt un studēt, kad ģimenē ir divi mazi bērni, ir diezgan sarežģīti.

Kādi ir Jūsu turpmākie plāni?

Pašlaik vidējā termiņa plānā ir vēlme turpināt neformālo mūžizglītību, bet zinu, ka pienāks brīdis arī vēl vienai augstākajai izglītībai - mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē, lai saglabātu savu konkurētspēju darba tirgū izglītības procesu jānodrošina visas dzīves garumā.

Daži vārdi par ViA no Baibas

Prieks, ka Vidzemes Augstskola ir progresīva un domā par jaunu, mūsdienīgu studiju programmu izveidi (kiberdrošība, virtuālās tehnoloģijas u.c.), kā arī mēģina veidot studentiem pretimnākošu vidi (piemēram, iespēja atsevišķās dzīves situācijās izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai attālināti piedalītos studiju procesā). Nākotnē priecātos, ja būtu iespēja studēt angļu valodā, kas tādejādi varētu piesaistīt ne tikai jaunus interesentus no Latvijas, bet arī no ārzemēm.