Ieva Moroza

Zīmola "Deered" dibinātāja/vadītāja
Tūristu gids- ceļojumu un pasākumu organizators

Kas ietekmēja Tavu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Pēc vidusskolas no Cēsīm devos studēt uz Rīgu. Pēc nepilna gada ilgām studijām atgriezos Cēsīs un meklēju citas studiju iespējas, kur galvenie kritēriji bija divi – radoša studiju programma un lokācija tuvāk manai dzīvesvietai. Vidzemes Augstskola atbilda manām tā brīža prasībām, tāpēc nolēmu iestāties ViA. Izvēle bija par labu studiju programmai „Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators”, taču daudz vairāk par tūrismu mani uzrunāja pasākumu organizēšana.

Kādas ir Tavas aizraušanās un hobiji? Vai tos izdevās apvienot ar studijām?

Paralēli studijām nodarbojos ar mazo uzņēmējdarbību - vadu apģērbu zīmolu „Deered”, tāpēc studiju laikā nācās dzirdēt jautājumu – kāpēc neizvēlējos studēt biznesa vadību? Taču neskatoties, uz to, ka izvēlētā studiju programma nav tieši saistīta ar biznesa vadīšanu, es visu četru gadu laikā bieži iesaistīju savu zīmolu dažādos projektos, darbos, pētījumos, gada projektos un bakalaura darbā. Gala rezultātā ieguvu daudz zināšanu un pieredzes arī biznesa vadīšanā un mārketingā. Kā arī augstskolā bija iespēja izvēlēties tā saucamos “izvēles kursus”, kuros uzsvaru liku uz uzņēmējdarbību. Varētu teikt, ka absolvējot ViA, es ieguvu zināšanas par tūrismu, pasākumu organizēšanu un uzņēmējdarbību. Varu teikt, ka studijas ir iespējams paralēli savienot ar darbu, taču tad vienam vai otram jābūt elastīgam. Es varēju veltīt mazāk laika savam biznesam un vairāk studijām, pavadot laiku bibliotēkā.

Ar ko nodarbojaties tagad?

Šobrīd turpinu iesākto uzņēmējdarbību. Viens no maniem mērķiem rakstot bakalaura darbu, bija mēģināt ar tā palīdzību izveidot nākotnes iespējamo plānu, ar kuru nodarboties pēc studijām. Šajā brīdī, kad bakalaurs ir aizstāvēts, jāsāk to īstenot. Bakalaura darbs bija par divām man aktuālām tēmām – tūrisma nozari, kuru studēju, un tekstila ražošanas nozari, kurā darbojos ar savu zīmolu „Deered”. Pēc studijām vēlējos atrast sevi abās nozares, tāpēc bakalaura darba rezultātā tapa īpaša dizaina gultas veļas produkti viesu namiem un citām naktsmītnēm.

Ko, Tavuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Tu ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Manuprāt, jaunieši pēc vidusskolas bieži nesaprot kādā nozarē vēlētos strādāt. Arī es maldījos daudzajos augstskolu piedāvājumos. Galu galā iesaku apzināties to, kādas nodarbes un hobiji interesē, un meklēt studiju programmu, kas tos ietvertu. Galvenais ir sevis meklējums un apzināšanās, bet reizēm arī noder intuitīva izvēle, kas daļēji bija arī manā gadījumā.

Kā Tu vērtē izvēlēto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Tev? 

Šobrīd atskatoties uz Vidzemes Augstskolā pavadītajiem četriem gadiem, esmu pateicīga, ka tie bija ne tikai skaisti un priecīgi, bet arī grūti, jo šķiet, ka caur grūtībām iegūtais ir visvērtīgākais. Paralēli iegūtajām zināšanām, es ļoti novērtēju arī citas prasmes, ko ViA iemācījos, piemēram, sevis motivēšanu, atbildību, laika plānošanu, kritisko domāšanu, lietišķo komunikāciju un uzstāšanās prasmes. To, manuprāt, ir vērtīgi mācēt katram. Iedziļinoties tieši studiju programmas saturā un kursos, varu teikt, ka būtu nepieciešami dažāda veida uzlabojumi, lai studiju process būtu vēl efektīvāks.

Kādiem cilvēkiem (raksturs, aizraušanās, intereses), Tavuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Šī studiju programma ir piemērota jebkāda rakstura cilvēkiem, gan intravertiem, gan ekstravertiem. Mēs kursā bijām ļoti dažāda rakstura un interešu studenti, bet visi savas intereses ievija studiju procesā. Piemēram, cilvēkiem, kuriem ir bail uzstāties auditorijas priekšā, (arī es pirms studijām) ir vērtīgi izvēlēties šo programmu, lai attīstītu runas un uzstāšanās prasmi. Savukārt, cilvēki, kuri jau labi uzstājas, var izmantot augstskolas iespējas un gūt reālu pieredzi dažādos pasākumos, pilnveidojot savas prasmes. Tūrisma nozari var aplūkot no dažādiem skatupunktiem to darīju arī es, tāpēc varu teikt, ka nav jābaidās no tā, ka neredzi sevi gida vai pasākumu organizatoru lomā.

Kuri, Tavuprāt, ir vislielākie pārbaudījumi, uzsākot studijas? Kā Tu tiki ar tiem galā?

Lielākie pārbaudījumi ir pirmajā un otrajā kursā, kuru laikā jāspēj mainīt domāšana un savā ziņā dzīves stils, jo studiju darbu bija daudz un tie atšķīrās no tiem uzdevumiem, kas bija jāpilda vidusskolā. Mans studiju process bija ļoti “smags”, tāpēc, ka esmu tendēta uz radošumu, un daudzie teorijas un tūrismu saistīties rakstu darbi man prasīja lielu pacietību un laiku. Es domāju, ka labākais veids, kā tikt galā ar brīžiem, kuros grūti saņemties, ir rast draugus kursā un turēties ciešāk kopā, jo tādā gadījumā būs vieglāks un patīkamāks studiju process.  

Ko Tu novēlētu visiem topošajiem studentiem?

Es novēlu maksimāli izmantot augstskolā pieejamos resursus savā labā, un iesaistīties lietās un norisēs, kuras ir vistuvāk sirdij. Visi studenti kopā veido augstskolu un studiju vidi, tāpēc svarīgi katram dot labāko no sevis.