Ilze Müller (ex Drukmane)

Studiju programma "Tūrisma organizācija un vadība" absolvente

Jūs esat Vidzemes Augstskolas pirmā gada absolvente. Kā izlēmāt šeit studēt? 

Esmu valmieriete un vēlējos studēt Valmierā. Tas sakrita ar laiku, kad tika plānota augstskolas atvēršana un es cītīgi gatavojos iestājeksāmeniem, lai iestātos Vidzemes Augstskolā.  

Kādas ir Jūsu mīļākās atmiņas no studiju laikiem? 

Joprojām atmiņā ir īpašā sajūta, ka bijām pirmie studenti šajā augstskolā - viss bija jauns un radīšanas procesā. Pirmajās mācību dienās augstskolas telpas vēl nebija gatavas un pirmās lekcijas mums notika Valmieras stadionā. Tas gan mums galīgi netraucēja, jo bija liels entuziasms mācīties ko jaunu (turklāt, tad vēl nebija Zoom). 

Kāds ir bijis Jūsu karjeras ceļojums pēc augstskolas absolvēšanas? 

Es visu savu karjeru esmu pavadījusi strādājot tūrisma nozarē Latvijā, Anglijā un Norvēģijā. Mana darba pieredze vairāk ir bijusi saistīta ar aviācijas nozari, korporatīvajām tūrisma aģentūrām un tagad ar Onyx CenterSource, kas nodarbojas ar komisijas maksājumu administrēšanu starp viesnīcām un tūrisma aģentūrām, kas šobrīd attīsta arī jaunus, saistītus produktus šajā nozarē. 

Jūs esat strādājusi vairākos starptautiskos uzņēmumos dažādās valstīs. Kādi ir lielākie izaicinājumi un kam jābūt gatavam strādājot starptautiskā uzņēmumā? 

Manuprāt, mūsdienās ir svarīgi saprast, ka starptautiska darba vide var būt gandrīz jebkur. Arī salīdzinoši mazā vietējā uzņēmumā, jo var būt kolēģi no citām valstīm, piegādātāji u.tml. No izaicinājumiem es uzsvērtu jau zināmās kultūru atšķirības darba vidē, valodu zināšanu līmeni un arī atšķirīgās darba stundas, jo ne vienmēr var izdoties strādāt 9.00-17.00, kā piemēram, ja kolēģi un vadība atrodas ASV.  

Kādu padomu Jūs varētu dot esošajiem Vidzemes Augstskolas studentiem veiksmīgākai karjerai pēc studiju pabeigšanas? 

Izmantojiet studijas kā treniņplatformu darba dzīvei! Mums studiju laikā Vidzemes Augstskolā bija jātaisa daudz prezentāciju, gandrīz katram lielākam vai mazākam kursa darbam. Tas varbūt ne vienmēr likās saprotam, bet prezentēšanas treniņš vēlāk ļoti noderēja darbā. Tas pats ar darbu nodošanas termiņiem - attiecieties pret tiem nopietni un iemācieties saplānot savu laiku un sagatavošanos, lai ievērotu noteiktos termiņus, jo darba dzīvē reti kurš dos atlaides pārcelt termiņus bez nopietna iemesla.