Māris Andžāns

Vidzemes Augstskolas akadēmiskais un zinātņu prorektors

Kāda ir Jūsu pieredze izglītības jomā?

Kopš 2016. gada strādāju Rīgas Stradiņa universitātē, pildot docenta, studiju programmu vadītāja un vēlāk arī asociētā profesora un vadošā pētnieka pienākumus. Esmu strādājis Latvijas Ārpolitikas institūtā. Pirms gada piedalījos Ģeopolitikas pētījumu centra izveidē. Ar lekcijām un prezentācijām esmu uzstājies ne vien Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā un Āzijā. Manā vadībā aizstāvēts viens promocijas darbs, kā arī 50 maģistra un bakalaura darbi.

Vai un kā esat bijis saistīts ar Valmieru iepriekš?

Es 1998. gadā Valmierā piedalījos Lauku sporta spēlēs svarcelšanā. Sacensības man bija zīmīgas ar to, ka vienā svara kategorijā sacentos ar savu tēti un treneri Jāni. Kopš 2018. gada kopā ar Vidzemes Augstskolas pētniekiem esmu darbojies zinātniskajos projektos, konferencēs un publikāciju izstrādē.

Kādi ir Jūsu mērķi, uzsākot darbu ViA?

Vēlos atbalstīt rektori Agnesi Dāvidsoni viņas prioritāro virzienu īstenošanā. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem iezīmējies sagatavošanās nākamajam zinātnisko institūciju starptautiskajam izvērtējumam. Šī izvērtējuma rezultātiem būs izšķiroša ietekme uz augstskolas nākotni. Tāpat vēlos dot ieguldījumu ārvalstu studentu rindu paplašināšanā

Kādas, Jūsuprāt, ir augstskolas stiprās puses, bet pie kā vēl būtu jāpiestrādā?

Vidzemes Augstskola ir neliela, bet spēcīga. Augstskolai ir ļoti labi panākumi projektu piesaistē un zinātnisko publikāciju izstrādē. Tai ir saliedēts un profesionāls administratīvais un akadēmiskais personāls, kā arī labi attīstīta iekšējā kultūra un pozitīva gaisotne. Sasniegto ir jāsaglabā un jāstiprina. Ikvienā augstskolā ir vieta progresam. Vidzemes Augstskolā viens no progresa virzieniem būtu plašāka ārvalstu studentu piesaiste.

Kas Jūs iedvesmo un motivē?

Mani iedvesmo mana ģimene. Mani motivē sasniegtā darba rezultāti – tas, ka mans darbs ir bijis jēgpilns un noderīgs.

Kādus uzmundrinošus vārdus Jūs vēlāt šajos saspringtajos un steidzīgajos laikos?

Cik iespējams, censties dzīvot lēnāk un pirmajā vietā likt savu un savas ģimenes labsajūtu.