Mūsu cilvēki

Baiba Matule
Sociotehnisku sistēmu modelēšana
Tamāra Gaile
Biznesa vides vadība
Juta Kārkliņa
"GADA STUDENTS 2017"
Komunikācija un sabiedriskās attiecības
Tālis Vigo Pumpuriņš
Docents
Edīte Mežciema
Vidzemes Augstskolas studentu pašpārvaldes prezidente (2017-2019)
Mediju studijas un žurnālistika
Toms Amsons
"Gada students 2017"
Informācijas tehnoloģijas (bakalaurs)