Vidzemes Augstskola, reģistrācijas Nr.90001342592, 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina atklātu doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlasi (1 vieta) kādā no turpmāk minētajiem studiju virzieniem:


 

Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātnē (darbības joma: informācijas tehnoloģija, sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)

 

Kandidātu prasības un atlases kritēriji:

 1. Latvijas vai ārvalstu doktorants vai Latvijas valsts piederīgais, kurš studē akreditētā doktorantūras studiju programmā ārvalstīs (sekmīgi iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits pirmajos divos semestros) vai zinātniskā grāda pretendents (apgūta doktora studiju programmas teorētiskā daļa);
 2. dalība ar prezentāciju vai ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē;
 3. vismaz viena zinātniskā raksta publikācija
 4. angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos). Angļu valodas zināšanu līmeni apliecina starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegts dokuments vai attiecīga valodas centra izsniegts sertifikāts, kas apliecina C1 angļu valodas zināšanu līmeni, vai ārvalsts augstskolas izsniegts diploms (ja angļu valoda ir bijusi studiju valoda).

 

Informācijas un komunikācijas zinātnes (darbības joma: komunikācijas zinātne, komunikācijas teorija)

Kandidātu prasības un atlases kritēriji:

 1. Latvijas vai ārvalstu doktorants vai Latvijas valsts piederīgais, kurš studē akreditētā komunikācijas vai radniecīgo zinātņu doktorantūras studiju programmā ārvalstīs (sekmīgi iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits pirmajos divos semestros) vai zinātniskā grāda pretendents (apgūta doktora studiju programmas teorētiskā daļa);
 2. dalība ar prezentāciju vai ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē;
 3. vismaz viena zinātniskā raksta publikācija;
 4. angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos). Angļu valodas zināšanu līmeni apliecina starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegts dokuments vai attiecīga valodas centra izsniegts sertifikāts, kas apliecina C1 angļu valodas zināšanu līmeni, vai ārvalsts augstskolas izsniegts diploms (ja angļu valoda ir bijusi studiju valoda).

 

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (darbības jomas: vadībzinātne, sabiedrības vadība)

Kandidāta prasības un atlases kritēriji:

 1. Latvijas vai ārvalstu doktorants vai Latvijas valsts piederīgais, kurš studē akreditētā ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu doktorantūras studiju programmā ārvalstīs (sekmīgi iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits pirmajos divos semestros) vai zinātniskā grāda pretendents (apgūta doktora studiju programmas teorētiskā daļa);
 2. dalība ar prezentāciju vai ziņojumu vismaz vienā starptautiskā konferencē;
 3. vismaz viena zinātniskā raksta publikācija;
 4. angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos). Angļu valodas zināšanu līmeni apliecina starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegts dokuments vai attiecīga valodas centra izsniegts sertifikāts, kas apliecina C1 angļu valodas zināšanu līmeni, vai ārvalsts augstskolas izsniegts diploms (ja angļu valoda ir bijusi studiju valoda).

Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 25.novembris

Pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu), angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošu dokumentu un promocijas darba vadītāja atsauksmi  sūtīt uz e-pasta adresi vakances@va.lv vai pa pastu uz adresi: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV-4201  ar norādi "Atklātai doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlasei".

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Vidzemes Augstskolas informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Vidzemes Augstskola.