VIDZEMES AUGSTSKOLA
izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā: pētnieks – 2 vietas (zinātnes nozare Datorzinātne un informātika). Prasības pretendentiem: doktora grāds atbilstošā nozarē, iepriekšēja pieredze atbilstošās nozares pētījumos, ko apliecina akadēmiskas publikācijas, labas angļu vai franču/vācu valodas zināšanas, kā arī atbilstība pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanas nosacījumiem un sekmīga dalība kādā no šī VIAA projekta atlases kārtām http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/

Citu zinātņu nozaru doktoru pieteikumi tiks izskatīti, ja pretendentam ir teicamas zināšanas datorzinātnes nozarē un vismaz viena indeksēta publikācija datorzinātnes vai dabazinātņu, vai inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarēs, kā arī sekmīgi rezultāti VIAA pēcdoktorantūras pētniecības atlases konkursā kādā no šīm zinātņu nozarēm.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 09.02.2019. latviešu vai angļu valodā jāiesniedz rektoram adresēta pieteikuma vēstule (motivācija strādāt institūtā), izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, nozīmīgāko zinātnisko publikāciju saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa atbilstoši pieredzei, sākot no 2000 EUR mēnesī.