VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto amatu Sabiedrības zinātņu fakultātē:
docents – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 16.02.2019. jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme 9,26 EUR stundā.