VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Inženierzinātņu fakultātē:

  • profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība)
  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Reģionālā ekonomika)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2020.gada 9.jūlijam jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei (kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme profesoram 15,36 EUR/h; lektoram 7,85 EUR/h .