Vidzemes Augstskola

reģ. Nr. LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem

Vidzemes Augstskolas
Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā:

- vadošais pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība)

- vadošais pētnieks - 3 vietas (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)

- vadošais pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Būvniecība un transporta inženierzinātnes, apakšnozare Būvmateriāli un būvtehnoloģija)

- vadošais pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Telekomunikāciju tīkli)

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība)

- pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Elektriskās tehnoloģijas un automātika)

- zinātniskais asistents - 2 vietas (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)

- zinātniskais asistents - 3 vietas (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, citas elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozares)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2020.gada 9.septembrim jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei: C204.kabinets, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; vai pa e-pastu: agrita.somase@va.lv ar norādi "Konkurss uz zinātnisko amatu"; tālr. 26307551.

Samaksa: vadošajam pētniekam 4,49-44,90 EUR/h, pētniekam 3,59-35,90 EUR/h, zinātniskajam asistentam 2,88-28,80 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.