VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

  • zinātniskais asistents – 1 vieta (nozare Politikas zinātne, apakšnozare Salīdzinošā politika)

Prasības pretendentiem: maģistra grāds nozarē, ziņojumi konferencēs un semināros par pētījumu, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 01.10.2020. jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa: 2,88-28,80 EUR/h, atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.