VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • asociētais profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība)
  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Tiesību zinātne, apakšnozare Starptautiskās tiesības)

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma oficiālajā vietnē „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei (kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme asociētajam profesoram 12,56 EUR/h; docentam 10,05 EUR/h .