VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto amatu Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija, apakšnozare Komunikācijas teorija)
  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija, apakšnozare Komunikācijas teorija)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 14.aprīlim jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: docentam 11,24 EUR/h, lektoram 9,00 EUR/h .