Vidzemes Augstskola

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Reģionālā ekonomika)
  • asociētais profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība)
  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Tiesību zinātne, apakšnozare Civiltiesības)
  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Ekonomikas teorija)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 18.maijam jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: profesoram 17,54 EUR/h, asociētajam profesoram 14,04 EUR/h, docentam 11,24 EUR/h, lektoram 9,00 EUR/h .