Vidzemes Augstskola

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā:

  • pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība)
  • pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)
  • zinātniskais asistents - 1 vieta (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, citas elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozares)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 18.maijm jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei: kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26307551.

Samaksa: pētniekam 7,02-42,12 EUR/h, zinātniskajam asistentam 5,62-33,72 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.