VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

  • pētnieks - 1 vieta (zinātnes nozare Sociālās zinātnes, apakšnozare Sociāli ekonomiskā demogrāfija);
  • zinātniskais asistents - 1 vieta (zinātnes nozare Socioloģija un sociālā darba nozare, apakšnozare Sociālās politikas un sociālā darba organizācija)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 1.jūlijam jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei: kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201; vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26307551.

Samaksa: pētniekam 7,02-42,12 EUR/h, zinātniskajam asistentam 5,62-33,72 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.