VIDZEMES AUGSTSKOLA
(reģ.Nr.LV90001342592)

izsludina konkursu uz vakanto
studiju virziena „Tūrisms un atpūta” direktora amatu 
(uz nenoteiktu laiku; nepilns darba laiks - 13 stundas nedēļā)

Prasības pretendentam:

 • maģistra līmeņa augstākā izglītība,
 • pieredze tūrisma un atpūtas nozarē, pieredze studiju kursu un/vai studiju programmu izstrādē un/vai vadīšanā/īstenošanā, kā arī cita veida vadoša administratīvā darba pieredze (t.sk. augstākās izglītības institūcijās) tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • pieredze darbā starptautiskā vidē,
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas,
 • atbildīgums, precizitāte, labas komunikācijas un vadīšanas prasmes,
 • prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un operatīvi risināt problēmas, augstas darba spējas un radoša pieeja darbam,
 • analītiska domāšana, iniciatīva.

Galvenie pienākumi:

 • uzturēt, pilnveidot, attīstīt un nodrošināt studiju virziena saturu un realizāciju,
 • sadarboties ar nozares profesionālām organizācijām,
 • organizēt studiju virziena konventa un  konsultatīvās padomes sēdes sadarbībā ar minēto instuitūciju vadītājiem,
 • vadīt studiju virziena padomes darbu,
 • sagatavot studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu un nodrošināt akreditācijas procesu,
 • plānot un kontrolēt studiju plāna izpildi, nodrošināt kredītpunktu pārneses pārneses procesu,
 • veikt studiju procesa kvalitātes kontroli,
 • organizēt studentu prakšu, gada projektu un valsts pārbaudijumu norisi.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu,
 • sociālās garantijas,
 • garantētu un regulāru atalgojumu 753,09 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī.

 

Pretendentiem motivācijas vēstuli-studiju virziena attīstības redzējumu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV sūtīt uz adresi: Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 vai uz e-pasta adresi agrita.somase@va.lv, vai iesniegt personīgi Valmierā, Cēsu ielā 4, kabinetā Nr.C204 ar norādi „Konkursam uz studiju virziena direktora amatu” līdz 2021.gada 31.jūlijam. Sazināsimies tikai ar nākamās atlases kārtas pretendentiem.