VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Inženierzinātņu fakultātē:

  • asistents – 3 vietas (zinātnes nozare Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, apakšnozare Citas elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšnozares)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2021.gada 8.oktobrim jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: asistentam 7,17 EUR/h.