VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • asociētais profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Tirgzinība)
  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 21.10.2021. jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt pa pastu augstskolas juristei-personāla speciālistei (Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme: asociētajam profesoram 14,04 EUR/h, docentam 11,24 EUR/h.