VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

  • pētnieks – 1 vieta (sociālās zinātnes; zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība)

Prasības pretendentiem: doktora grāds nozarē, publikācijas nozarē, pieredze pētniecības projektos, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 01.12.2021. jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei: kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa: pētniekam 7,02-42,12 EUR/h EUR/h, atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.