Logo

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktora amatu (profesijas kods: 1223 01):

Prasības pretendentam:

 • doktora grāds;
 • pieredze zinātnisku organizāciju/struktūrvienību vai pētnieku grupu vadībā - vismaz viens gads;
 • pētniecības darba pieredze (publikācijas);
 • zinātnes projektu sagatavošanas un vadības pieredze;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, kā arī citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība starptautiskās vai Latvijas zinātniskās, akadēmiskās vai profesionālās organizācijās;
 • Latvijas un ES normatīvo aktu pārzināšana zinātnes, pētniecības un akadēmiskajā jomā;
 • prasme zinātnes komunikācijā (partneru tīkls, komunikācija ar zinātniekiem, studentiem, sabiedrību, industriju, valsts pārvaldi un medijiem);
 • redzējums par Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta attīstību, lai īstenotu institūta stratēģiskos mērķus, minot sasniedzamo publikāciju, monogrāfiju un projektu pieteikumu skaitu, iekļaujot redzējumu par personāla attīstību un sadarbību ar nozares uzņēmumiem, kā arī rīcības soļus mērķu sasniegšanai;
 • redzējums par personāla attīstību;
 • prasme vērtēt institūta zinātniskos sasniegumus un atskaitīties par tiem;
 • prasme veidot organizācijas/struktūrvienības zinātnes budžetu un efektīvi to izmantot;
 • prasme pārstāvēt Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta intereses Vidzemes Augstskolā, Izglītības un zinātnes ministrijā u.c. saistošās institūcijās.

Ievēlēšanas periods amatā - pieci gadi. Darba slodze – 34 stundas mēnesī, atalgojums 561,28 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2022.gada 4.decembrim jāiesniedz pieteikuma vēstule, institūta attīstības redzējums, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publikāciju saraksts, CV. Elektroniski parakstītu pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei uz e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz institūta direktora amatu”; tālr.: 26186555.