logo

reģ.Nr.LV90001342592, izglītības iestādes reģ.Nr.2594001659

izsludina atklātu konkursu uz

Sabiedrības zinātņu fakultātes DEKĀNA

amatu (profesijas kods 1345 05)

uz četriem gadiem; nepilns darba laiks - 10 stundas nedēļā

Uz dekāna amatu var pretendēt persona, kurai ir:

 • izglītība: zinātņu doktora (vai tam pielīdzināts) grāds,
 • pieredze akadēmiskā un vadošā amatā,
 • organizatora prasmes un spēja strādāt komandā,
 • nevainojama reputācija.

Dekāna kompetences jomas un pilnvaras:

 • veikt fakultātes darbības pārraudzību un operatīvo vadību,
 • vadīt fakultātes personālu, nodrošinot fakultātes administratīvā, akadēmiskā un zinātniskā darba iekšējo kontroli,
 • nodrošināt fakultātes attīstību, akadēmisko darbību un resursu plānošanu, piesaisti un izlietošanu, veicinot sadarbību starp fakultātēm,
 • pārraudzīt fakultātes studiju virzienus un sniegt atbalstu studiju programmu izstrādē un īstenošanā,
 • nodrošināt iekšējo informācijas apriti fakultātē,
 • iesaistīties visaptverošā kvalitātes vadībā Vidzemes Augstskolā,
 • nodrošināt fakultātes personāla starptautisko sadarbību un mobilitāti,
 • veicināt mūsdienīgas infrastruktūras un inovatīvas studiju un pētniecības vides attīstību.

Atalgojums 713,25 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Līdz 2022.gada 11.decembrim ar elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu (motivācijas vēstuli, fakultātes attīstības redzējumu, kas ietver dekāna kompetences jomas, dokumentu kopijas, kas apliecina izglītību, un CV) sūtīt uz e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz dekāna amatu”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar ViA rektori, rakstot uz e-pastu: agnese.davidsone@va.lv.