logo

Reģ.Nr.LV90001342592

       izsludina konkursu uz vakanto amatu Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

  • vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Humanitārās un mākslas zinātnes, zinātnes nozares Vēsture un arheoloģija apakšnozarē Latvijas vēsture
  • vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozares Ekonomika un uzņēmējdarbība apakšnozarē Reģionālā ekonomika
  • vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozares Ekonomika un uzņēmējdarbība apakšnozarē  Finanses un kredīts
  • vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Humanitārās un mākslas zinātnes, zinātnes nozares Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra apakšnozarē Vizuālās mākslas, tai skaitā glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas, dizaina, komunikācijas tehnoloģijās izmantotā mākslas vēsture un teorija
  • vadošais pētnieks - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozares Psiholoģija apakšnozarē Sociālā psiholoģija
  • zinātniskais asistents - 2 vietas; zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozares Ekonomika un uzņēmējdarbība apakšnozarē  Reģionālā ekonomika
  • zinātniskais asistents - 1 vieta; zinātnes nozaru grupa: Sociālās zinātnes, zinātnes nozares Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija apakšnozarē  Komunikācijas teorija

Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora zinātniskais grāds, pētījumu profilam atbilstošas zinātniskās publikācijas un /vai patenti, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, veidot zinātnisko projektu pieteikumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kam zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs kopumā nav mazāks par pieciem gadiem; uz zinātniskā asistenta amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra grāds un kas spēj veikt zinātnisko darbu (sīkāka informācija “Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Vidzemes Augstskolā”; https://va.lv/lv/par-via/dokumenti)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2023.gada 24.septembrim jāiesniedz institūta direktoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko darbu saraksts, CV ar iekļautu informāciju par dalību/vadību pētnieciskos projektos un angļu valodas zināšanu līmeni. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei: kabinets Nr.222, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4202 vai pa e-pastu [email protected] ar norādi „Konkurss uz zinātnisko amatu”; tālr.: 26186555.

Samaksa: vadošajam pētniekam 8,77-52,62 EUR/h, zinātniskajam asistentam 5,62-33,72 EUR/h atbilstoši konkrētajam veiktajam darbam.