Vidzemes Augstskolas emeritus profesora goda nosaukumu piešķir personai, kura bijusi ievēlēta ViA par profesoru vai asociēto profesoru un devusi īpašu ieguldījumu augstākās izglītības un/vai zinātnes attīstībā.

1

Dr.sc.pol. FELICIĀNA RAJEVSKA* 

Vidzemes Augstskolas ilggadējais mācībspēks, sociālekonomikas pētniece. 2017. gadā  saņēmusi valdības Atzinības rakstu. Izdevusi daudz un vērtīgas publikācijas, tostarp:

  1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija / Baiba Bela, Līga Rasnača, Mareks Niklass, Olga Rajevska, Feliciāna Rajevska, Didzis Stāvausis, Ilmārs Mežs, Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs, Baiba Holma, Līga Krūmiņa, Daina Pakalna, Aija Zobena ; rec.: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2013. - 128 lpp. : il., tab.
  2. Rajevska, F. (2018). Sociālās politikas transformācijas līkloči Latvijā pēckrīzes posmā
  3. Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības : Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” / [Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Olga Rajevska, Aivars Tabuns ; zinātniskie redaktori: Aivars Tabuns, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule ; literārā redaktore: Ausma Tabuna ; dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 162 lpp. : il., tab. u.c.

Interviju ar F.Rajevsku lasiet šeit

*Vidzemes Augstskolas Senāta sēdes protokols (2018. gada 24.  (janvārī) apskatāms šeit

Dr.hist. VIJA DAUKŠTE*daukste

Vidzemes Augstskolas ilggadējais mācībspēks, izstrādājusi un docējusi studiju kursus Vidzemes Augstskolā “Eiropas vēsture”, “Eiropas politiskā vēsture”, “Starpkultūru komunikācija” bakalaura un maģistra studiju programmās Sociālo zinātņu fakultātē. Izdevusi daudz un vērtīgas publikācijas, tostarp:

  1. Zinātniski pētnieciskais darbs Valmieras pilsētas pašvaldības projektā “Vidzemes un Valmieras kultūvēsturiskās vides formēšanās 19. gadsimta pārmaiņu iespaidā” 2013.g.
  2. Zinātniski  pētnieciskais darbs Valmieras pilsētas pašvaldības projektā “Izglītības telpa Vidzemē 18-20.gs.” -2012. g.
  3. Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" 8. projekts "Latvijas sociālā atmiņa un identitāte" zinātniski pētniecisks darbs projekta ietvaros, līdzdalība publikāciju recenzēšanā un publikāciju sagatavošanā, 2010.-2013.
  4. Latvija, Latvijas Universitāte, Sociālo pētījumu institūts. Pārskata par tautas attīstību 2006/2007 līdzautore. 2007.g.

*Vidzemes Augstskolas Senāta sēdes protokols (2019.. gada 31.oktobr;i) apskatāms šeit