Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas aprīkojuma un iekārtu iegāde
ViA 2018/7-10/06-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas aprīkojuma un iekārtu  iegāde projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās  un inovatīvās  kapacitātes stiprināšanai un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros,

Identifikācijas nr. ViA 2018/7-10/06-ERAF.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 5.novembrim, plkst.13.00.

Nolikums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Akumulatoru bateriju nomaiņa (Riello MTD 40k)
ViA 2018-14/C

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Akumulatoru bateriju nomaiņa ( Riello MTD 40k).

Sīkāka informācija par piedāvājuma iesniegšanas kārtību un prasībām atrodama "Informācija par cenu aptauju" (skat.zemāk).

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2018.gada 4.jūlijam plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas (Riello MTD 40k) tehniskā apkope
ViA 2018-13/C

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas ( Riello MTD 40k) tehniskā apkope".

Sīkāka informācija par piedāvājuma iesniegšanas kārtību un prasībām atrodama "Informācīja par cenu aptauju" ( skat. zemāk).

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2018.gada 4.jūlijam plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā
ViA 2018/7-10/04

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Vieglās automašīnas iegāde operatīvajā līzingā ", identif. nr.ViA 2018/7-10/04.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos (skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2018.gada 5.jūnijā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 18.jūnijam plkst.12.00

 

Nolikums

Lēmums

Līgums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Informācijas sistēmu drošības dokumentu izstrāde un informācijas sistēmu drošības pārbaude
ViA 2018-08/C

Vidzemes Augstskola izsludina  cenu aptauju "Informācijas sistēmu drošības dokumentu izstrāde un informācijas sistēmu drošības pārbaude", identif. nr. ViA 2018-08/C.

Sīkāka informācija par cenu aptaujas  piedāvājumu iesniegšanas kārtību atrodama iepirkuma informācija.

Piedāvājumus cenu aptaujai iesniegt līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Personas datu apstrādes un aizsardzības novērtējums, personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi
Via 2018-07/C

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju, identif. nr. ViA 2018-07/C ,  ar 2 daļām :

1.daļa - Personas datu apstrādes un aizsardzības novērtējums Vidzemes Augstskolā;

2.daļa - Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi.

Sīkāka informācija par cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanu atrodama iepirkuma informācijā.

Piedāvājumis iesniegt līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.13.00.

 

Informācija par cenu aptauju

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa iela 25a, Valmierā
ViA 2018/7-10/03-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Energoefektivitātes paaugstināšana Vidzemes Augstskolas studentu dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25a, Valmierā".

Identifikācijas nr.  ViA 2018/7-10/03-ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā  2018.gada 27.martā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 25.aprīlim  plkst.12.00.

 

1.pielikums Būvdarbu apjomi tehniskā specifikācija _precizēts_19.04.2018.

Papildinformācija pretendentiem 19.04.2018.

1.pielikums Būvdarbu apjomi tehniskā specifikācija_precizēts_12.04.2018.

Papildinformācija pretendentiem_12.04.2018

Nolikums

Pielikums_1.pielikums  Būvdarbu apjomi  tehniskā specifikācija

Projekts -Vispārējā daļa

Projekts - 1AR-DOP

Projekts - 1 ELT_zibensaizsardzība

Projekts - 2AVK-UK

Noslēguma ziņojums

Līgums

Vienošanās nr.1

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai" un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros
ViA 2018/7-10/01-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde" projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai" un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros".

Identifikācijas nr. ViA 2018/7-10/01-ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 28.martam plkst.12.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā.

 

Nolikums

Protokols lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līguma 3.daļas vienošanās

Līgums 4.daļa

Līgums 6.daļa

Līgums 7.daļa

Līgums 8.daļa

Līgums 9.daļa

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Iekārtu un aprīkojuma iegāde laboratorijām projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stirināšanai" un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros
ViA 2017/7-10/011-ERAF

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Iekārtu un aprīkojuma iegāde laboratorijām " projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai" un  "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros".

Identif. nr. ViA 2017/7-10/011- ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt  līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.12.00.

Nolikums

Lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums_ 2_daļa

Līgums_3_daļa

Līgums_5_daļa

Līgums_7_daļa

Līgums_8_daļa

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai projektu ietvaros
ViA 2017/7-10/09-ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolkumā un tā pielikumos ( skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Paziņojums iebietots IUB mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 24.novembrim plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

Lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums 1.daļa

Līguma 1.daļas pielikums

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.daļa

Līgums 5.daļa

+ vairākaizvērt