Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Noslēgtie iepirkumu līgumi
Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajiem sakariem
Identif. nr. ViA 2016/7-10/05
+ vairākaizvērt
Citas iepirkumu procedūras
CENU APTAUJA
Identif. nr. ViA 2017/7-10/02.

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Ekas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā".

Sīkāka informācija par cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Cenu aptaujas nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 24. februārim plkst. 13.00.

Nolikums

Lēmums 1. daļa

Lēmums 2. daļa

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.4

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 27.maijam plkst.13.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Par teritorijas uzkopšanu Ausekļa ielā 25a, Tērbatas iela 10 un 10a, Valmierā
Identif. nr. ViA 2016/7-10/07

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos (skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2016.gada 9.decembrī.

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā  2016.gada 9.decembrī.

Piedāvājumus iesniegt  līdz 2016. gada 23. decembrim plkst. 10.30.

Nolikums

Lēmums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Cenu aptauja "Revizijas pakalpojumu sniegšana"
Identif. nr. ViA 2015/7-10/009

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.g. 25. novembris, plkst. 13.00

Nolikums

+ vairākaizvērt
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Telpu uzkopšana ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, Valmierā
Identif. nr. ViA 2016/7-10/04

1. un 3.daļa

Līgums

2. daļa

Līgums

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Mēbeļu piegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 28.janvārī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 28.janvārī

Piedāvājumus iesniegt Cēsu ielā 4, Valmierā līdz 2014.gada 12.martam plkst.13.30.

Iepirkuma dokumentācija:

Nolikums ar pielikumiem

Atvēršanas protokols

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Par zemes gabalu Ausekļa ielā 25a, Tērbatas ielā 10 un 10a, Valmierā, teritorijas uzkopšanu
Identif. nr. ViA 2016/7-10/06.

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkumu norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos ( skat. zemāk).

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2016. gada 21. novembrī.

Piedāvājumus iesniegt  līdz 2016. gada 2. decembrim plkst. 13.15.

Nolikums

Lēmums

 

+ vairākaizvērt
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Vidzemes Augstskolas darbiniekiem
Identif. nr. ViA 2016/7-10/03
+ vairākaizvērt
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Par datortehnikas piederumu piegādi
Identif. nr. ViA 2016/7-10/01
+ vairākaizvērt