Uzņēmums North Supply, kas atrodas Lielbitānijā, piedāvā prakses vietu kādam no Inženierzinātņu fakultātes studentiem:

Ko mēs darām

Mēs izstrādājam iekšējās sistēmas programmatūru uzņēmumam - BT (British Telecom). Programmatūra nodrošina biznesa telekomunikāciju pasūtījumu noformēšanu un projektu vadību. Esam uzsākuši darbu pie jaunas programmatūras versijas un šim nolūkam vēlētos piesaistīt studentu.

Pienākumi

Sastrādāties ar mūsu galveno programmatūras inženieri, kurš būs atbildīgs par uzdevumu piešķiršanu studentam un pārlūkos studenta darbu.

Ko mēs sagaidām

PHP (Laravel Desirable) zināšanas
HTML, CSS zināšanas
Javascript (Vue.js Desirable) zināšanas
MySQL zināšanas

Par prakses iespēju IT studentam sazināties:

Linda Juste

Digital development manager

T: 0116 257 1020

E: l.juste@northsupply.com

W: www.northsupply.com

 

Prakse Vidzemes Augstskolas Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļā. Piesakies, rakstot e-pastu: marketings@va.lv (pieteikšanās visa akadēmiskā gada laikā)