PRAKSES IESPĒJAS:esf

Prakse Vidzemes Augstskolas Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļā 

Piesakies, rakstot e-pastu: marketings@va.lv (pieteikšanās visa akadēmiskā gada laikā)