Maksa par aprīkojuma nomu

Aprīkojuma veids

Cena

Projektors

6,00 EUR/h

Projektora ekrāns

7,00 EUR/dienā

Portatīvais dators

4,00 EUR/h

Tāfele (mobilā)

6,00 EUR/dienā

DVD atskaņotājs

2,00 EUR/h

Kodoskops

1,00 EUR/h