Maksa par reklāmas izvietošanu

Reklāmas veids

Apraksts

Maksa

Reklāmas teksta nosūtīšana uz e-pastiem, vienreizēja ievietošana

teksts

50,00

A3 un A2 formāta plakātu izvietošana augstskolas telpās un dienesta viesnīcu vestibilos

līdz 5 gab.

30,00 EUR mēnesī

ja izmantota arī elektroniskās reklāmas izvietošana

bezmaksas

Bukletu, informatīvu lapu, flaieru izvietošana augstskolas telpās

par katriem 100 gab.

5,00 EUR mēnesī

Reklāmas stenda izvietošana augstskolas telpās

1 gab.

72,00 EUR mēnesī

Drukātas reklāmas izvietošana pie ViA informācijas dēļiem (bez foto un cita veida attēliem)

līdz 30 vārdiem

3,00 EUR mēnesī

A5 un A4 formāta drukātas reklāmas izvietošana pie ViA informācijas dēļiem (ar foto un cita veida attēliem)

līdz 2 gab.

10,00 EUR mēnesī

Reklāma studiju rokasgrāmatā (tirāža ~ 800 eksemplāru, tiek izdota katru gadu līdz 1.septembrim vai publiskota studiju informācijas elektroniskajā vidē)

9x20 cm, melnbalta

50,00 EUR