Bibliotēkas abonētās datubāzes
Par datu bāzēm

Piekļuve datu bāzēm ārpus VIA telpām šeit

Valmieras bibliotēkas abonētās datu bāzes šeit

WEB OF SCIENCE

Piekļuves saite

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Thomson Reuters. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. 

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Palīgs datu bāzes izmantošanā

Bibliogrāfiskā, pilntekstu un citējamības datubāze SCOPUS

Piekļuves saite

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Palīgs datu bāzes izmantošanā

ScienceDirect

Piekļuves saite

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus.

Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes

EBSCO

Piekļuves saite

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm.

Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnes ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

Palīgs datu bāzes izmantošanā

Travelnews.lv

Piekļuves saite

Travelnews.lv - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija).

The Baltic Times

Piekļuves saite

Laikraksts The Baltic Times (angļu val.)

UNWTO World Tourism Barometer

UNWTO World Tourism Barometer ir ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) izdevums. Tiek izdots angļu, franču, spāņu un krievu valodā.

Piekļuve izdevumam angļu valodā šeit