Bibliotēkas abonētās datubāzes
Par datu bāzēm

Piekļuve datu bāzēm ārpus VIA telpām šeit

Valmieras bibliotēkas abonētās datu bāzes šeit

 

Video palīgi abonēto datu bāzu izmantošanā pieejami studiju vides Moodle sadaļā Bibliotēka, kursa nosaukums "Bibliotēkas informācijas resursu izmantošana".

EBSCO

Piekļuves saite

EBSCO -  ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm.

Tematiskais aptvērums: Humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnes ( politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika,  ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.

Līdz 31.oktobrim piekļuve Business Source Complete, eBook Academic Collection, Communication SourceApplied Science&Technology Source, Regional Business News.

 Video ceļvedis

Palīgs datubāzes izmantošanā

ScienceDirect

Piekļuves saite

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu  pilntekstus. Datubāzē ir informācija par vairākiem tūkstošiem žurnālu un grāmatu. Piekļuve pilniem tekstiem apzīmēta ar zaļu simbolu, ar oranžu simbolu apzīmēti atvērtās piekļuves (open access) teksti.

Tematiskais aptvērums: Eksaktās zinātnes, tehniskās zinātnes, sociālās un humanitārā zinātnes.

Palīgs datubāzes izmantošanā

WEB OF SCIENCE

Piekļuves saite

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido kompānija Clarivate Analytics. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. 

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Web of Science apmācību portāls

Video pamācības angļu valodā

Bibliogrāfiskā, pilntekstu un citējamības datubāze SCOPUS

Piekļuves saite

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskās citējamības datubāze, Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami ViA abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Tematiskais aptvērums: Sociālās un humanitārās zinātnes, eksaktās zinātnes

Palīgs datu bāzes izmantošanā

UNWTO World Tourism Barometer

UNWTO World Tourism Barometer ir ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UNWTO) izdevums. Tiek izdots angļu, franču, spāņu un krievu valodā.

Piekļuve izdevumam angļu valodā šeit

Travelnews.lv

Piekļuves saite

Travelnews.lv - palīgs tūrisma profesionāļiem (nozares ziņas, ziņu arhīvs, vēstkopas u.c. profesionālā informācija).

The Baltic Times

Piekļuves saite

Laikraksts The Baltic Times (angļu val.)

Jurista Vārds

"Jurista Vārds ir lielākais specializētais, tieslietām veltītais nedēļas izdevums Latvijā. Žurnāla darbība cieši saistīta ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu. Pieeja bibliotēkā vai rakstot bibl.info@va.lv