Brīvpieejas elektroniskie resursi un zinātniskie meklētāji
LATVIJAS VĒSTNESIS

Latvijas Republikas oficiālais laikraksts LATVIJAS VĒSTNESIS (latv. val.)

BOOKSEE.ORG

BOOKSEE.ORG - vairāk kā 2 miljoni grāmatu krievu valodā - gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra.

BOOKZZ.ORG

http://bookzz.org/ - pasaules lielākā e-grāmatu bibliotēka angļu valodā -- gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra.

GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar - plašas akadēmiskās literatūras meklēšanas veids. Var meklēt daudzās disciplīnās un avotos: recenzētos rakstos, zinātniskos darbos, grāmatās, kopsavilkumos un rakstos, no akadēmiskiem izdevējiem, profesionālām biedrībām, melnrakstu krātuvēm, universitātēm un citām akadēmiskajām organizācijām. Google Scholar pal?dz noteikt visatbilstošāko pēt?jumu no visas akadēmisko pētījumu pasaules.

GOOGLE BOOK SEARCH

GOOGLE BOOK SEARCH (angļu val.) piedāvā iespēju meklēt un lasīt grāmatu pilnus tekstus un fragmentus. Iespējams lasīt tiešsaistē un lejupielādēt daiļliteratūru, nozaru literatūru (politika, sabiedriskās attiecības, tūrisms u.c.), uzziņu izdevumus, zinātniskas publikācijas, mācību grāmatas, bērnu grāmatas, medicīnisko, pedagoģisko un citu literatūru angļu valodā.

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Directory of Open Access Journals (angļu val.) - 2600+ Bezmaksas pilntekstu kvaltatīvi zinātniskie žurnāli, no tiem 803 žurnālos meklēšana iespējama rakstu līmenī. Tematiskais aptvērums: Lauksaimniecība un uztura zinātne, Māksla un arhitektūra, Bioloģija un dzīvības zinātnes, Bizness un ekonomika, Ķīmija, Zemes un apkārtējās vides zinātnes, VEselības zinātnes, Vēsture un arheoloģija, Valodas un literatūras, Juridiskās un politikas zinātne, Matemātika un statistika, Filozofija un reliģija, Fizika un astronomija, Zinātne, Sociālās zinātnes, Tehnoloģijas un inženierzinātnes.

BIELEFELD ACADEMIC SEARCH ENGINE

Bielefeld Academic Search Engine jeb BASE ir Bīlefeldes universitātes bibliotēkas izstrādāts daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām.

TECHXTRA

Informācijas meklētājs inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē. TechXtra meklē informāciju – rakstus, grāmatas, interneta adreses, nozares ziņas, disertācijas un tēzes, mācību materiālus u.c. no vairāk kā 50 izdevējiem un piegādātājiem.

Plašāks brīvpieejas resursu un meklētāju klāsts atrodams VIA bibliotēkas blogā