LATVIJAS VĒSTNIECĪBA ZVIEDRIJĀ

Praksē vēstniecības komandā iespējams pievienoties laikā no 2022. gada septembra līdz 2023. gada jūlijam.

Vēlamais prakses ilgums ir 6 mēneši, bet minimālais prakses ilgums ir 3 mēneši.

Informācija par pieteikšanos: https://www2.mfa.gov.lv/stockholm/aktualitates/68992-latvijas-vestnieciba-zviedrija-mekle-praktikantu-no-2022-gada-septembra

 

 

ED. VEIDENBAUMA MEMORIĀLAIS MUZEJS “KALĀČI".

Praktikantiem atbilstoši savām mācību vajadzībām būs iespēja:

  • Iepazīt muzeja darbību, vēsturi, muzeja krājumu, muzejpedagoga darbu, Ed. Veidenbauma stāstu; 
  • Veidot publicitātes materiālus – foto, video, afišas, informācija sociālajiem tīkliem, preses ziņas; 
  • Piedalīties pasākumu, izstāžu plānošanā, sagatavošanā un realizēšanā; 
  • Piedāvājumu, programmu, maršrutu sagatavošana; 
  • Veidot muzejpedagoģisko programmu materiālu, spēļu dizainu, noformējumu; 
  • Materiālu, noformējuma sagatavošana, praktiskie darbi programmām, pasākumiem; 
  • Darbs ar muzeja krājuma materiāliem;
  • Veidot muzejam virtuālās tūres, virtuālās programmas.

Labākais prakses veikšanas laiks ir no 1. aprīļa līdz 30. oktobrim, bet ir iespējams vienoties arī par citu laiku. Praksi, vienojoties par prakses uzdevumiem, var īstenot attālināti vai daļēji attālināti.

Lai pieteiktos, sūti CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Praktikants”. Vēstulē norādi vēlamo prakses laiku un ilgumu.

E-pasts: baiba.roze@priekulunovads.lv

 

 

PRAKSE VIDZEMES AUGSTSKOLAS MĀRKETINGA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻĀ.

Piesakies, rakstot e-pastu uz: marketings@va.lv (pieteikšanās visa akadēmiskā gada ietvaros).