Studentu apvienība

Misija

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv Vidzemes Augstskolas studējošo intereses un tiesības akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos ne vien augstskolā, bet arī citās valsts institūcijās. Apvienība iestājas par labvēlīgas vides radīšanu studentu izaugsmei un labsajūtai.

Vīzija

Vidzemes Augstskolas studējošo intereses, viedoklis un tiesības tiek respektēts un pilnvērtīgi pārstāvēts. Augstskolā ir labvēlīga vide studentu izaugsmei un labsajūtai.

Mērķis

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība 2019./2020. gadā kā vienus no galvenajiem mērķiem ir izvirzījusi veicināt Vidzemes Augstskolas studentu zaļāku domāšanu, vides sakārtošanu, veselīgu, aktīvu dzīves veidu, iesaistīšanos dažādos procesos un pasākumos, un baudīt dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.


Mūsu darbību varētu iedalīt 3 lielos blokos:
 

1. Kur studenti, tur ballītes un lietderīga atpūta!

Viens no mūsu darbības sektoriem ir sporta un kultūras dzīves aktivitāšu organizēšana. Mēs studentiem nodrošinām gan ikdienas sporta aktivitātes, gan arī rīkojam dažādas balles un ballītes.

ViASA tradicionālie pasākumi - Sporta diena, Grandu cīņas, balle par godu ViA dzimšanas dienai, Rudens balle, Labdarības koncerts, Ziemassvētku balle un leģendārā Cukurballe.

2. Kam gan negadās dažādi pārpratumi un kļūdas...

Esam ieinteresēti, lai visas neskaidrības un problēmas tiktu atrisinātas, tāpēc droši vērsies pie mums gan akadēmiskajos, gan sadzīves un citos jautājumos – mēs Tev palīdzēsim!

- Dod ziņu, ja ir radušās problēmas kādā no studentu viesnīcām;

- Raksti, ja ir neskaidrības eksmatrikulācijas, stipendiju un citos studentiem aktuālos jautājumos!

3. Studentu valde pārstāv studentu viedokli dažādās ViA lēmējinstitūcijās

Senātā, Satversmes sapulcē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijā, lai citi ViA sadzird, ko studenti domā par daudzām un dažādām lietām, jo mums ir dota iespēja plānot, organizēt un pilnveidot savu studentu dzīvi.

Ja šķiet, ka studentu dzīve ir par vienmuļu un Tev ir idejas, kā to padarīt košāku - NĀC, un mēs KOPĀ to izmainīsim!!!

 


 

Mūsu kontaktinformācija:

valde@va.lv 

viasa.sports@va.lv


ViA Studentu apvienības Valdes prezidente:

Annija Skudra
annija.skudra@va.lv
tālr. 26144620

Komunikācijas virziena vadītāja:
Linda Paula Tērauda
lindapaula.terauda@va.lv
tālr. 26599660

Sociāli akadēmiskā virziena vadītāja:
Ģirts Kaņepītis
girts.kanepitis@va.lv
tālr. 28812366

Kultūras virziena vadītāja:
Uva Rogovska
uva.rogovska@va.lv
tālr. 26494600

Sporta virziena vadītāja:
Oto Šadeiko
oto.sadeiko@va.lv
tālr. 22001940

Starptautiskā virziena vadītājs:
Ģertrūde Ozoliņa
gertrude.ozolina@va.lv
tālr. 28869097

Vides virziena vadītāja:
Linda Broka
linda.broka19@va.lv
tālr. 28782026

Sociālie tīkli:

Youtube: Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība
Facebook: @ViAStudentuapvieniba
Instagram: @viasa_studenti

Mūsu sauklis: #ViasaNegaidaBetDara