Studentu apvienība

Misija

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv Vidzemes Augstskolas studējošo intereses un tiesības akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos ne vien augstskolā, bet arī citās valsts institūcijās. Apvienība iestājas par labvēlīgas vides radīšanu studentu izaugsmei un labsajūtai.

Vīzija

Vidzemes Augstskolas studējošo intereses, viedoklis un tiesības tiek respektēts un pilnvērtīgi pārstāvēts. Augstskolā ir labvēlīga vide studentu izaugsmei un labsajūtai.

Mērķis

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība kā galvenos mērķus virza Vidzemes Augstskolas studentu zaļākas domāšanas veicināšanu, vides sakārtošanu, veselīgu un aktīvu dzīves veidu, iesaistīšanos dažādos procesos un pasākumos, kā arī dažādu brīvā laika pavadīšanas iespēju baudīšanu.


Mūsu darbību varētu iedalīt 3 lielos blokos:
 

1. Kur studenti, tur ballītes un lietderīga atpūta!

Viens no mūsu darbības sektoriem ir sporta un kultūras dzīves aktivitāšu organizēšana. Mēs studentiem nodrošinām gan ikdienas sporta aktivitātes, gan arī rīkojam dažādas balles un ballītes.

ViASA tradicionālie pasākumi - Sporta diena, Grandu cīņas, balle par godu ViA dzimšanas dienai, Rudens balle, Labdarības koncerts, Ziemassvētku balle un leģendārā Cukurballe.

2. Kam gan negadās dažādi pārpratumi un kļūdas...

Esam ieinteresēti, lai visas neskaidrības un problēmas tiktu atrisinātas, tāpēc droši vērsies pie mums gan akadēmiskajos, gan sadzīves un citos jautājumos – mēs Tev palīdzēsim!

- Dod ziņu, ja ir radušās problēmas kādā no studentu viesnīcām;

- Raksti, ja ir neskaidrības eksmatrikulācijas, stipendiju un citos studentiem aktuālos jautājumos!

3. Studentu valde pārstāv studentu viedokli dažādās ViA lēmējinstitūcijās

Senātā, Satversmes sapulcē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijā, lai citi ViA sadzird, ko studenti domā par daudzām un dažādām lietām, jo mums ir dota iespēja plānot, organizēt un pilnveidot savu studentu dzīvi.

Ja šķiet, ka studentu dzīve ir par vienmuļu un Tev ir idejas, kā to padarīt košāku - NĀC, un mēs KOPĀ to izmainīsim!!!

 


 

Mūsu kontaktinformācija:

valde@va.lv 

viasa.sports@va.lv


ViA Studentu apvienības Valdes prezidents:
Gints Kaņepītis
gints.kanepitis@va.lv
tālr. 28812366

Stratēģiskās komunikācijas virziena vadītāja:
Ieva Jomerte
ieva.jomerte@va.lv
tālr. 28759208

Vizuālās komunikācijas virziena vadītāja:
Jana Vainovska
jana.vainovska@va.lv
tālr. 28862222

Sociāli akadēmiskā virziena vadītājs:
Annija Uškaure
annija.uskaure@va.lv
tālr. 25424437

Kultūras virziena vadītāja:
Lūcija Mende
lucija.mende@va.lv
tālr. 22498817

Sporta virziena vadītājs:
Dāvis Strauts
davis.strauts@va.lv
tālr. 26667844

Starptautiskā virziena vadītāja:
Linda Čevere
linda.cevere@va.lv
tālr. 20231515

Vides virziena vadītāja:
Elizabete Brante
elizabete.brante@va.lv
tālr. 25640383

Sociālie mediji:

Youtube: Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība
Facebook: @ViAStudentuapvieniba
Instagram: @viasa_studenti

Mūsu sauklis: #ViasaNegaidaBetDara