Akadēmiskais parāds

Var gadīties, ka studiju laikā Tev rodas akadēmiskais parāds. Iemesli tam var būt dažādi – iegūts nesekmīgs studiju kursa gala vērtējums, docētājs nav pielaidis pie eksāmena, jo nav izpildītas visas kursa prasības, kursu neesi apmeklējis u.tml.
Lai saprastu, kā Tev ir jārīkojas akadēmiskā parāda gadījumā, vispirms noskaidro, kāds ir ieraksts kursa vērtējuma lapā. To vari redzēt lais.lv sistēmā.

Iespējamie akadēmiskā parāda apzīmējumi:

nesekmīga atzīme;
NA – nav atļauts; 
N – neieradās; 
A – kursu neapmeklēja. 

NB! Pārbaudījumu kārtošana pēc noteiktā termiņa ir maksas pakalpojums (skat. Maksas pakalpojumu cenrādi).

Ja kursa prasības nav nokārtotas slimības dēļ, students var tikt atbrīvots no maksājuma. Par to lemj fakultāte, balstoties uz studentam izsniegto ārsta zīmi. Šajā gadījumā docētājam vai studiju virziena direktoram jāiesniedz slimības lapa. Docētājs vai studiju virziena direktors izvērtē situāciju un izlemj, vai studentu atbrīvot no akadēmiskā parāda apmaksas. Pēc izvērtējuma fakultātē jāizņem individuālais studiju kursa protokola vērtējums.