Viss, kas Tev vajadzīgs – mūsdienīga izglītība un biznesa videi atbilstošas zināšanas!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus uzņēmumu un iestāžu vadītājus, kas apguvuši teorētiskus un praktiskus biznesa uzsākšanas, organizācijas un vadības principus; sniegt zināšanas atbilstoši jaunākajām tautsaimniecības attīstības tendencēm, tādējādi nodrošinot studiju programmas absolventa konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. 

Prasmes un iemaņas

  • Spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;
  • Pētniecības un kritiskās domāšanas prasmes;
  • Organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;
  • Spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā;
  • Zināšanas un prasmes biznesa un investīciju projektu izstrādē un to īstenošanā;
  • Izpratne par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
  • Sociālās prasmes: komunikācija, patstāvīgā darba organizācija un spēja darboties komandā;
  • Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citus cilvēkus, motivācija tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai;
  • Spēja ātri pielāgoties mainīgajai biznesa videi.
"Mūsdienu globalizētajā biznesa vidē ir kļuvis aktuāls jautājums par profesionālu uzņēmumu un biznesa procesu vadītāju sagatavošanu internacionālā un starpdisciplinārā vidē, kas prasa jauna veida speciālās zināšanas, iemaņas un prasmes. Tieši šādas – modernas un mūsdienu biznesa apstākļiem atbilstošas zināšanas nodrošina Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programma „Biznesa vadība”."
Mg.oec., Mg.sc.comp. Aigars Andersons
STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJS
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds biznesa vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2021.gada 31.decembrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām;
5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

15+ 5** (**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2020. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 1630 

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā), 1.-3.pakāpe (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.- 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.