Studē informācijas tehnoloģijas ViA un ej kopsolī ar laiku!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus – programmēšanas inženierus profesionālai darbībai informācijas tehnoloģiju nozarē, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un kuri spētu uzņemties šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus, lai izpildītu šos pienākumus. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā.

Programmas satura pilnveidošanā sadarbojamies ar nozares uzņēmumiem, kas iesaistās gan kursu satura aktualizēšanā, gan arī piedāvā prakses vietas un ekskursijas savos uzņēmumiem.

Studiju programmā iespējams specializēties šādās jomās – “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA”  vai “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE”. 

No 2017.gada studentiem ir unikāla iespēja izvēlēties divas līdzvērtīgas, tomēr atšķirīgas specializācijas. Šīs specializācijas ir izvēlētas, pamatojoties uz nozares pieprasījumu un attīstības perspektīvu, tās veicinās konkurētspējīgu zināšanu un prasmju apguvi. Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi atzinīgi novērtē Vidzemes Augstskolas studentus un absolventus kā labi pieprasītus speciālistus. Vidzemes Augstskola ir lieliska vieta studijām.
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe
Studiju virziena direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Programmēšanas inženieris 

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 31. decembrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas (Klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē)

 

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām

5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

50 (pilna laika studijām)

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 2445 (pilna laika studijas)

EUR 1956 (nepilna laika studijas)

 

 

VALODA

Studiju programmu ir iespējams apgūt latviešu un angļu* valodā 

*ar nosacījumu, ka tiek nokomplektēta grupa

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs***;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati / ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu

*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.