Studiju programmas saturs
NOZARES PAMATKURSI

Ievads specialitātē, Datoru arhitektūra, Datu pārraides tīkli, Elektrotehnikas pamati, Operacionālā sistēma Windows, Linux serveru administrēšana, Datubāzu tehnoloģijas, Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes, Augstākā matemātika, Statistika inženierzinātnēs, Algoritmi un datu struktūras.

PROGRAMMĒŠANA

Programmēšana (Java), Programmēšana (C++), Programmatūras izstrādes rīki un vides, Programmatūras inženierija, Mobilās programmatūras inženierija.

Sistēmu analīze un izstrāde

Informācijas sistēmu analīze un izstrāde, IT projektu izstrāde un vadība, E-biznesa sistēmas, Modelēšana un formālā specifikācija.

Kiberdrošība un programmēšana

Programmēšana (.NET), Lietišķā kriptogrāfija, Programmu kvalitātes testēšana, Datu aizsardzība un drošība, Ievads informācijas drošībā.

Virtuālās realitātes un mobilo sistēmu izstrāde

Mobilās programmatūras inženierija, iOS mobilo lietotņu izstrāde, Grafikas programmēšana, 3D interaktīvo vižu izstrāde, Ievads mobilajās tehnoloģijās, Ievads virtuālās realitātes tehnoloģijās.

Komunikācijas pamatzināšanas

Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika, Profesionālā saskarsme IT projektos, Starpkultūru izpratne (angļu val.).

Uzņēmējdarbība un nozares tiesības

Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, IT Menedžments, Nozares tiesību pamati un standarti, Darba un civilā aizsardzība.

Svešvalodas

Angļu valoda informācijas tehnoloģiju specialitātē, Franču vai vācu valoda.

Prakse

Tās mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas profesionālā bakalaura programmas pilna laika studijās ir 3 prakses:

ievada prakse 4 nedēļas 2.kursā,
specializācijas prakse 14 nedēļas un pirmsdiploma prakse 8 nedēļas 4. kursā;