Karjeras iespējas

Pēc studijām var strādāt kā projektu vadītājs komunikācijas, sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūrās, stratēģiskās un integrētās komunikācijas speciālists vai konsultants valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, mārketinga speciālists, starptautiskās komunikācijas vadītājs, vizuālās komunikācijas speciālists.

Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāji rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, uztur attiecības ar medijiem, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē.

Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši un jāspēj likt lietā personisko emocionālo inteliģenci.

ABSOLVENTI DARBOJAS