Profesionāla komunikācija ir kā simfonija, kurā svarīgs ir harmonisks un bagātīgs skanējums!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām un profesionālajām prasmēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē.

Prasmes un iemaņas

Studijās tiek attīstītas pētniecības prasmes un kritiskā domāšana, spēja pārliecināt ētiskā veidā, radošums, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Studiju laikā liela uzmanība tiek pievērsta informācijas iegūšanas, atlases, analīzes un vizualizācijas prasmēm. Tās ir prasmes, bez kurām neiztikt nevienam profesionālam komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam.

Šī studiju programma sniedz plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas, kas palīdz sekmīgi veidot karjeru, attīsta spēju pielāgoties darba tirgus tendencēm un veiksmīgi darboties strauji mainīgā vidē.

Mēs piedāvājam izaicinošas diskusijas ar nozares profesionāļiem un radošu pieeju studiju procesam. Individuāla un personiska attieksme pret studentu ir mums piemītošās vērtības. Mūs no citiem atšķir darbs sabiedrības interesēs saskaņā ar augstākajiem profesionālās ētikas principiem.

Studiju programma "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" sniedz daudzpusīgas, plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas. Tās palīdz viegli integrēties darba tirgū, attīsta spēju pielāgoties un veiksmīgi darboties mūsdienu mainīgajā vidē. Studijas ViA Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programmā ir lieliska iespēja tiem, kuri vēlas “strādāt ar abām smadzeņu puslodēm”. Tā ir iespēja personiskai izaugsmei, ko domājošiem jauniešiem nevajadzētu palaist garām!
Dr.psych., Mg.math. Vineta Silkāne
Programmas izstrādātāja
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Sabiedrisko attiecību vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 9. septembrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G

16 + 4** (**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2021. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2021./2022 AK.G.

EUR 1630

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv. val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika;

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2015.gadā;

2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika (nav obligāta prasība!).

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* – viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

** – līdz 2011. gadam: CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada: CE latviešu valodā.

^ – vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.