PIELĀGOTS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas.
NĀKOTNES KARJERAS IESPĒJAS
Studijas dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem – sabiedrisko attiecību aģentūrām, komunikācijas aģentūrām, vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām.
MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, simulācijas, gadījuma izpētes, lietišķās spēles, audio un video materiālu analīze, vizualizāciju veidošana, multimediju prezentācijas, skype konferences, debates utt.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – komunikācijas un sabiedrisko attiecību eksperti un stratēģiskie plānotāji, kā arī komunikācijas pētnieki.
STARPTAUTISKS DIPLOMS
Studējot gadu Vācijā “Kiel university of applied sciences”, ir iespēja iegūt divu augstskolu diplomus (dubulto grādu), kas paver plašas darba un tālākās izglītības iespējas.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – organizācijas tēls, zīmols, reputācijas vadība, mediju attiecības, sociālo mediju lietošana, krīžu vadība, komunikācijas ētika, korporatīvā sociālā atbildība.