Pirmā profesionālā žurnālistikas programma Latvijā!

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam mainīgajā informācijas laikmetā. Docētāji un profesionāļi no mediju vides palīdz studentiem apgūt padziļinātas zināšanas jaunākajās video un audio satura veidošanas un izplatīšanas platformās. Plašs izvēles kursu piedāvājums no citām ViA programmām ļauj specializēties, piemēram sociālo mediju uzņēmējdarbībā vai informācijas programmēšanā.

Programmas absolventi atrod darbu gan privātajā, gan publiskajā sektorā. To nodrošinā studiju sasaiste ar prakses iespējām lielākajās Latvijas mediju organizācijās.  

Foto autors: Zinātne Latvijai
“Šī programma sniedz ne tikai profesionālas zināšanas, kas ļauj sekmīgi strādāt medijos vai izveidot pašam savu satura platformu, bet attīstīta arī medijpratību - spēju kritiski vākt, atlasīt un analizēt informāciju, atšķirt viltus ziņas no faktos balstītas patiesības. Līdz ar to, pat, ja karjeras ceļi nākotnē aizvedīs prom no mediju jomas, šīs zināšanas ikvienu padarīs par daudz prasmīgāku un gudrāku mediju patērētāju.”
Agnese Dāvidsone, PhD.
Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālā bakalaura grāds mediju studijās*

*Komunikācijas un mediju studiju virziena studentiem tagad ir iespēja viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus - ViA un Ķīles Augstskolas (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Lasīt vairāk

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

žurnālists

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2027. gada 9. septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

15 + 5** (**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2021. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 1630

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv.val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika;

2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti.  

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2015.gadā;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā;

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.