Pirmā profesionālā žurnālistikas programma Latvijā!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kompetentus, augsti kvalificētus un konkurētspējīgus žurnālistus un mediju speciālistus darbam masu mediju organizācijās un pašu veidotos uzņēmumos, īpaši studiju procesā apskatot jaunākās tendences mediju attīstībā gan no mediju satura veidošanas, gan mediju vadības viedokļa. 

Prasmes un iemaņas

Studiju programma palīdz attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kvalitatīva un mūsdienīga žurnālistikas satura veidošanai, tai skaitā arī sociālo mediju izmantošanai žurnālistikas darbā;Studiju programma sniedz zināšanas un izpratni par mediju un plašākiem komunikācijas procesiem; mediju producēšanas, satura veidošanas un satura patēriņa procesiem; komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to, kā tas ietekmē mediju nozari un sabiedrību kopumā; valsts un sabiedrības pārvaldi, politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu u.c

Foto autors: Zinātne Latvijai
Studēt Mediju studiju un žurnālistikas programmā ViA vērts tāpēc, ka tā sniedz ne tikai profesionālas zināšanas, kas ļauj sekmīgi strādāt mediju jomā, bet palīdz attīstīt medijpratības prasmes, tādas kā spēju kritiski vākt, atlasīt un analizēt informāciju, nošķirt viltus ziņas un melus no patiesas, faktos balstītas informācijas. Līdz ar to, pat ja karjeras ceļi nākotnē aizvedīs prom no mediju jomas, šīs zināšanas ikvienu padarīs par daudz prasmīgāku un gudrāku mediju patērētāju. Lai gan - kas zina! Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, izveidot savu mediju tehniskā ziņā ir ļoti viegli, - tāpēc viss, kas vajadzīgs – tas ir labs stāsts, vēstījums, kuru ietērpt interesantā saturā.
Agnese Dāvidsone, PhD.
Komunikācijas un mediju studiju virziena direktore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālā bakalaura grāds mediju studijās*

*Komunikācijas un mediju studiju virziena studentiem tagad ir iespēja viena studiju perioda laikā iegūt divus diplomus - ViA un Ķīles Augstskolas (Kiel University of Applied Sciences) Vācijā. Lasīt vairāk

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

žurnālists

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2021. gada 30. jūnijs

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

15 + 5** (**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2021. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latv.val., angļu val., matemātika / algebra, ģeometrija, Latvijas un pasaules vēsture, informātika;

2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Latvijas skolēnu zinātniskā konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Latviešu valodniecība, Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, Ekonomika (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 35 punkti.  

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Politikas un tiesību olimpiādē 2015.gadā;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā;

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūlija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.