Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS
Studiju programmā ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, mehatronisko iekārtu uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektronisko un automātikas elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, PLK (programmejamo loģisko kontrolleru) pielietošana un programmēšana, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā tiek likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS:

Elektrotehnikas un elektronikas

laboratorija;

Mehatronikas laboratorija;

Atjaunojamās enerğijas

un energoefektivitātes laboratorija.

Šajā programmā iegūtās zināšanas un iemaņas ir universālas - programmas studenti un absolventi var strādāt dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī radīt paši savus jaunuzņēmumus un virzīt inovatīvus risinājumus pasaules tirgos. Mehatronikas inženieri spēlē svarīgu lomu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Mehatronika apvieno tādas inženierzinātņu jomas kā mehānika, elektronika un datorzinātnes, ko parasti saprotam ar mehānisko sistēmu automatizāciju. Klasiska mehatronikas sistēma ir industriālais robots, taču šodien, pateicoties straujai IT attīstībai un datu apstrādes un pārraides ātrumu pieaugumam, par mehatronikas sistēmām mēs runājam Lietu Interneta un Industry4.0 kontekstā – ražošanas un pakalpojumu procesu digitalizācija.
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs
MEHATRONIKAS STUDIJU VIRZIENA LEKTORS
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Mehatronikas inženieris

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 30. jūnijs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika. Lekcijas notiek darbadienu vakaros. Studijas iespējams apvienot ar darbu.

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2022./2023.AK.G.

25 - vakara studijām

STUDIJU MAKSA 2022./2023.AK.G.

EUR 2770*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE: Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika/ lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs**;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vai vācu val.

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2022

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  05. – 18.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  05. – 18.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Cēsu ielā 4, darba laiks: 12. - 15.jūlijs, plkst.10:00–15:0016.jūlijs, plkst.10:00–13:0018.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.