Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS
Studiju programmā ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, mehatronisko iekārtu uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektronisko un automātikas elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, PLK pielietošana un programmēšana, svešvalodu zināšanas, prasmi strādāt komandā u.c. Programmā tiek likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību prakšu un kvalifikācijas darba starpniecību.

MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS:

Elektrotehnikas un elektronikas

laboratorija;

Mehatronikas laboratorija;

Atjaunojamās enerğijas

un energoefektivitātes laboratorija.

Šajā programmā iegūtās zināšanas un iemaņas ir universālas - programmas studenti un absolventi var strādāt dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī radīt paši savus jaunuzņēmumus un virzīt inovatīvus risinājumus pasaules tirgos. Mehatronikas inženieri spēlē svarīgu lomu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Mehatronika apvieno tādas inženierzinātņu jomas kā mehānika, elektronika un datorzinātnes, ko parasti saprotam ar mehānisko sistēmu automatizāciju. Klasiska mehatronikas sistēma ir industriālais robots, taču šodien, pateicoties straujai IT attīstībai un datu apstrādes un pārraides ātrumu pieaugumam, par mehatronikas sistēmām mēs runājam Lietu Interneta un Industry4.0 kontekstā – ražošanas un pakalpojumu procesu digitalizācija.
Dr.sc.ing. Alvis Sokolovs
MEHATRONIKAS STUDIJU VIRZIENA LEKTORS
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Mehatronikas inženieris

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 30. jūnijs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika. Lekcijas notiek darbadienu vakaros. Studijas iespējams apvienot ar darbu.

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

15 - vakara studijām

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 2770

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Matemātika, Latviešu valoda**

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs** 

Ieskaite vai eksāmens informātikā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.