Kļūsti par tūrisma nozares ekspertu, īsteno sapņus, radi inovatīvas idejas, pasākumus un uzņēmumus!

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus tūrisma un viesmīlības organizācijas vadītājus darbam nozarē Latvijā un ārvalstīs, īpašu uzmanību veltot gan studenta personības izaugsmei, gan arī fiziskās izturības stiprināšanai, kā arī karjeras izveidei, balstoties uz mūsdienīgu un profesionālu izglītību radošajā nozares sfērā –  atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Pēc otrā kursa studentam jāizvēlas  specializācija.

Viedā tūrisma uzņēmējdarbība

Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumos, uzņēmumu darbības un finanšu plūsmas analīze, akcents uz digitālā laikmeta uzņēmumu vadību un jaunu tūrisma produktu radīšanu.   

Tūrisma un pasākumu pieredzējuma dizaineris

Prakse pasākumu organizēšanas uzņēmumos, gida un grupas vadītāja prakse, noslēgumu prakse grupu vai pasākumu vadīšana vai organizēšana, akcents uz tiešo darbu ar klientiem.

Zināt, prast, varēt, vēlēties un piedzīvot. Tūrisma virziena studijās ir ietverts precīzākais kods, lai atvērtu 21.gs. mainīgās pasaules vārtus. Mūsu stiprums ir starpdisciplināra izglītība no radošuma līdz tehnoloģijām, studiju procesā līdzsvarota zināšanu un prasmēs balstīta pieeja, kas ļauj kļūt par izcilu tūrisma ekspertu, kādi joprojām ir ļoti vajadzīgi ne vien Latvijā, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā. Tas ir atklājēja ceļojums tiešā un pārnestā nozīmē, kura laikā jāšķērso gan ģeogrāfiskās, gan personiskās robežas.
Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde
Lektore
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 10.aprīlim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

 

 

STUDIJU ILGUMS

3,5 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

15 + 5 ** (**budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2021. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 1790

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**, Matemātika

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE);

atzīme matemātikā;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu; 1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā);

1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Studē tūrismu Vidzemes Augstskolā!
Sapņi īstajā vietā pārtop īstā piedzīvojumā!
UZŅEMŠANA

Pieteikšanās studijām no 28. jūnija līdz 12. jūlijam.

Papilduzņemšana no 27. jūlija līdz 05. augustam.
Pieteikšanās norisinās elektroniski.

!!! ŠOGAD BŪS REFLEKTANTU PIETEIKUMU ELEKTRONISKA PAŠAPSTIPRINĀŠANA PORTĀLĀ www.latvija.lv

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.