Dress code: piedzīvojumiem un sapņu piepildījumam piemērots

Studiju programmas mērķis ir veicināt personības izaugsmi un attīstību, karjeras izveidi, balstoties uz mūsdienīgu un profesionālu izglītību radošajā nozares sfērā –  atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Prasmes un iemaņas

Programma veidota, lai apgūtu visas tūristu gida profesijas standartā ietvertās prasmes un iemaņas, īpaši uzsverot:

  • Ceļojumu, ekskursiju un pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes;
  • Spēju komunicēt, prezentēt, argumentēt un publiski uzstāties;
  • Prasmi attīstīt un komercializēt individuālo jaunradi un attīstīt radošumu;
  • Iemaņas sabiedrības vajadzību, vēlmju, vērtību un motivāciju izprašanā tūrisma un izklaides jomas komercializācijas kontekstā;
  • Nozīmīgu prasmi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu tūrisma nozarē.
Augošajā tūrisma jomā arvien palielinās nozīme pieredzes gūšanas vadīšanai, pakalpojuma dizainam, kvalitatīvai interpretācijai, starpkultūru sapratnei, personalizēšanai un improvizēšanai. Ekskursiju un pasākumu vadīšana ir pamats dažādiem turpmākiem radošiem formātiem, kur apliecināt sevi jauniem profesionāļiem ar vēlmi ‘būt cilvēkos’.
Domā „tūrisms”? Domā „Vidzemes Augstskola” – līderis tūrisma izglītībā Latvijā!
Dr.geogr. Andris Klepers
Programmas izstrādātājs
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālā bakalaura grāds sociālajās zinātnēs

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

tūristu gids

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 10.aprīlim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2017./2018. AK.G.

13+6* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2017. gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2017./2018. AK.G.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE: Svešvaloda*^, Latviešu valoda**

CE rezultāti;

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE);

atzīme matemātikā;

Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu;

1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā);

1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 gadu laikā).

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val. ** - līdz 2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012. gada – CE latviešu valodā;

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

Iedvesmojies Vidzemes Augstskolā!
Video par Tūrisma un atpūtas studiju virziena mācību procesu un piedāvājumu.