PASĀKUMA VADĪBAS IEMAŅAS
Studiju programmas saturs attīsta radošumu un līderspējas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, veicina publiskās runas un pasākumu scenārija izveides teorētisku un praktisku apguvi.
GIDA IEMAŅAS
Studiju programmas saturs attīsta grupu vadīšanas prasmes, palīdz paplašināt ģeogrāfijas, vēstures un kultūras zināšanas, kā arī veicina starpkultūru komunikācijas iemaņas.
CEĻOŠANA STUDIJU LAIKĀ
Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās kādā no 97 augstskolām 41 valstī vai dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm.
PRAKTISKA PIEREDZE
Studenti darbojas reālos projektos – organizē un vada dažāda veida pasākumus, veido pasākuma scenāriju un režiju, studiju laikā vada ekskursijas.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – velo maršrutu izstrāde, sociālo mediju saturu ietekme uz ceļošanas plāniem, apgērba zīmola sadarbības veidošana ar izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem, festivālu u.c. pasākumu koncepciju izstrāde.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Daudzos studiju kursos tiek iesaistīti nozares vadošie profesionāļi, kā vieslektori atbilstoši tēmas specializācijai.
KONKURĒTSPĒJA
Augstākā profesionālā izglītība tūrismā, tās veiksmīga apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma un pasākumu vadībā Latvijā un ārvalstīs.
PIEPRASĪJUMS
Ar katru gadu arvien palielinās to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu un atpūtu saistītajās nozarēs palielinās līdz ar tūristu skaitu.
PIELĀGOTS STUDIJU SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas, kas atbilst digitālā laikmeta prasībām. Studiju programmā vairākus kursus pasniedz ārvalstu viesdocētāji.