Citas iespējas
KURSI / APMĀCĪBAS
Jaunā Būvniecības Skola piedāvā tematiskos dažādas intensitātes kursus un apmācības gan latviešu, gan angļu valodā.
Vidzemes Augstskolas Atvērtās universitātes ietvaros iespējams apmeklēt kādus konkrētus kursus no Ilgtspējīgu ēku būviecības programmas.
Pašāk par to ŠEIT.
PĒTNIECĪBA / PAKALPOJUMI

Aivars Vilguts

Aivars Vilguts

[email protected]

Pētniecības virzieni:

 • Aprites ekonomika un atjaunojami materiāli
 • Demontējamas modulāras koka ēkas un sistēmas
 • Demountable modular timber buildings and systems​
 • Izturība un stingrība būvgaldniecības tipa koka savienojumos (koks-koks)
 • Koka zinātne un mehānika

 

Marija Katrīna DambeMarija Katrīna Dambe

[email protected]

Pētniecības virzieni:

 • Ilgtspējīga būvniecība
 • Aprites ekonomika būvniecības sektorā
 • Dizains demontāžai

 

 

 

 

 

 

 

Krišjānis ZaķisKrišjānis Zaķis

[email protected]

Pētniecības virzieni:

 • Modelēšanas pieejas pielietošana ēku iekšējās vides un energoefektivitātes novērtējumos
 • Mākslīgais intelekts būvniecībā
 • “Haosa” tipa inženierisinājumu algoritmi un metadaloģija

 

REZIDENCE EKSPERIMENTIEM

Jaunā Būvniecības Skola piedāvā dalību dažādos hakatonos, dzīvajās laboratorijās un darbnīcās, kas veicina ilgtspējīgas būvniecības izglītību un inovācijas.

ILL - Intensīvā dzīva laboratorija

Starptautiskais dzīvo laboratoriju formāts tiek testēts un aprobēts Eiropas Universitātes E³UDRES² projekta ietvaros: Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, Nr.101004069), finansētājs: Eiropas Komisija, https://www.eudres.eu/ 

 

2023.gada pieredze

No 2023.gada 20. līdz 31. martam Vidzemes Augstskolā pulcējās  vietējie un starptautiskie studenti no būvniecības un arhitektūras nozarēm, lai dzīvās laboratorijas formātā (I-Living Labs) praktizētu zināšanas par aprites būvniecības principiem.

Pirmās nedēļas tiešsaistes lekciju laikā studenti apguva ilgtspējīgas un apritīgas būvniecības pamatus, energoefektivitātes un materiālu plūsmu principus, kā arī iemācījās izveidot ēkas dzīvescikla aprēķinu (LCA).  

Otrā nedēļa bija par pieredzes gūšanu klātienē Valmierā, kur studenti izstrādāja ēkas materiālu auditu un identificēja potenciālās apritīgās un atkritumu plūsmas. Šī informācija, kā arī komentāri no ēkas nākotnes lietotājiem tika izmantotas, lai izveidotu vīziju ēkas renovācijai un paplašināšanai par Ilgtspējīgas Būvniecības laboratoriju  Jaunajai Būvniecības Skolai. Piebūve tika paredzēta koka konstrukcijās un dizaina demontāžai manierē, kamēr renovējamā daļa paredzēta dažādu citu apritīgas būvniecības pieeju izrādīšanai.

Future of Wood

Koksnes tehnoloģiju hakatons

No 18. līdz 19.maijam klātienē, Vidzemes Augstskolas telpās, norisinājās koksnes tehnoloģiju hakatons ar mērķi 24 stundu laikā rast jaunus risinājums nozares izaicinājumiem 3 tematiskajās vertikālēs:

 • Esošo nozares procesu digitalizācija un optimizācija
 • Jaunu, inovatīvu produktu un/vai materiālu attīstība
 • Ilgtspējība un aprites ekonomika
foto


Future of Wood hakatons

48 stundu laikā no idejas līdz prototipam. 2023. gada rudenī Vidzemē plānots starptautisks koksnes hakatons “Future of Wood”. Sīkāka informācija sekos.

foto


WoodForYouth


Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros Vidzemes Augstskola sadarbībā ar partneriem no Igaunijas un Somijas izstrādās koka ēku būvniecības apmācības jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Sīkāka informācija sekos.