Uzprojektēt ilgtspējīgu ēku, tas ir viens, realizēt un novadīt projektu dabā - pavisam cita. Tieši šim uzdevumam tiek gatavoti mūsu ēku būvdarbu vadītāji.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šobrīd pasaulē aktuālajām ilgtspējīgas būvniecības un būvmateriālu, aprites ekonomikas un energoefektivitātes aspektiem, aptverot arī tādus būvdarbu vadīšanas tematus kā, piemēram, "Eiropas zaļais iepirkums", daudzstāvu koka būvniecība, gandrīz nulles patēriņa ēkas, un to visu integrējot mūsdienu digitālā projektu vadības plūsmā izmantojot BIM un citas būvniecības digitālās pārvaldības sistēmas.

Šīs programmas mērķis ir radīt ilgtspējīgas būvniecības ekspertus, kas spēs pievienot vērtību Latvijas būvniecības industrijas uzņēmumiem, kā arī būs pieprasīti starptautiskā mērogā.

Studiju ietvaros ir iespēja doties starptautiskās pieredzes apmaiņās un studiju laikā praktiski darboties ar ēku projektiem visā pasaulē, par ko parūpējušies mūsu mācībspēki un mentori.

Attīstot šo studiju programmu ejam roku rokā ar ne tikai industrijas uzņēmumiem, bet tieši ar konkurētspējīgiem, eksportējošiem industrijas uzņēmumiem tādiem kā  “Pavasars Housing”, “AB Clausen Latvia”, “Grafcon” un “NOMAD Architects”. Latvijā strauji attīstās tie būvniecības sektora uzņēmumi, kuri darbojas starptautiski, integrē ilgtspējības principus, iet līdzi digitālajam un tehnoloģiju laikam, cienot un respektējot savus darbiniekus. Mūsu uzdevums ir sagatavot vidi tieši šādu speciālistu apmācībai. 

Studijas - tā ir vēl viena iespēja satikt savējos cilvēkus. Satiekoties, esot un mācoties kopā dzimst vislabākās idejas un paātrinās mūsu personīgie sasniegumi.
Gunita Ķiesnere
Būvniecības studiju virziena direktore
Jaunā būvniecība ir apritīgs pielāgošanās process, kas prasa apzinātu, pat lēnprātīgu iedziļināšanos būvniecības norisēs.
Marija Katrīna Dambe
Ilgtspējīgas būvniecības pētniecības grupas vadītāja, lektore
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, studējot studiju programmā "ILGTSPĒJĪGA ĒKU BŪVNIECĪBA"

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Ēku būvdarbu vadītājs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas. Programmai lekcijas notiek darbadienu vakaros (trešdien, ceturtdien, piektdien) un sestdienās.

Studiju ietvaros notiek arī bootkampi, hakatoni, vasaras skolas un cita veida intensīvie kursi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

STUDIJU ILGUMS

3 gadi (6 semestri)

Budžeta vietu skaits 2023./2024.AK.G.

15

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2028. gada 31.decembris

Studiju maksa 2023./2024.AK.G.

EUR 3420*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā**^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE šados mācību priekšmetos: FIZIKA vai DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

** - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vai vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2023

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  14. – 24.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Tērbatas ielā 10, darba laiks: 18. - 21.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  22.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  24.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.