Izprojektēt ilgtspējīgu ēku, tas ir viens, realizēt un novadīt projektu dabā - pavisam cita. Tieši šim uzdevumam tiek gatavoti mūsu ēku būvdarbu vadītāji.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šobrīd pasaulē aktuālajām ilgtspējīgas būvniecības un būvmateriālu, aprites ekonomikas un energoefektivitātes aspektiem, aptverot arī tādus būvdarbu vadīšanas tematus kā piemēram "Eiropas zaļais iepirkums", daudzstāvu koka būvniecība, gandrīz nulles patēriņa ēkas un to visu integrējot mūsdienu digitālā projektu vadības plūsmā izmantojot BIM un citas būvniecības digitālās pārvaldības sistēmas.

Šīs programmas mērķis ir radīt ilgtspējīgas būvniecības ekspertus, kas spēs pievienot vērtību Latvijas būvniecības industrijas uzņēmumiem, kā arī būs pieprasīti starptautiskā mērogā.

Studiju ietvaros ir iespēja doties starptautiskās pieredzes apmaiņās un studiju laikā praktiski darboties ar ēku projektiem visā pasaulē, par ko parūpējušies mūsu mācībspēki un mentori.

Attīstot šo studiju programmu ejam roku rokā ar ne tikai industrijas uzņēmumiem, bet tieši ar konkurētspējīgiem, eksportējošiem industrijas uzņēmumiem tādiem kā  “Pavasars Housing”, “AB Clausen Latvia”, “Grafcon” un “Nomad Architects”. Latvijā strauji attīstās tie būvniecības sektora uzņēmumi, kuri darbojas starptautiski, integrē ilgtspējības principus, iet līdzi digitālajam un tehnoloģiju laikam, cienot un respektējot savus darbiniekus. Mūsu uzdevums ir sagatavot vidi tieši šādu speciālistu apmācībai. 

Studijas - tā ir vēl viena iespēja satikt savējos cilvēkus. Satiekoties, esot un mācoties kopā dzimst vislabākās idejas un paātrinās mūsu personīgie sasniegumi.
Gunita Ķiesnere
Būvniecības studiju virziena direktore
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Ēku būvdarbu vadītājs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas. Programmai lekcijas notiek darbadienu vakaros (trešdien, ceturtdien, piektdien) un sestdienās.

Studiju ietvaros notiek arī bootkampi, hakatoni, vasaras skolas un cita veida intensīvie kursi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

STUDIJU ILGUMS

3 gadi (6 semestri)*

Budžeta vietu skaits 2022./2023.AK.G.

17

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2028. gada 31.decembris

Studiju maksa 2022./2023.AK.G.

EUR 2770*

*Šī ir pilnā studiju maksa. Ja vēlies noskaidrot sev iespējamo studiju maksas atlaidi dodies uz studiju maksas kalkulatoru.

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE**: Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā***^

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, latviešu valoda/latviešu valoda un literatūra; ķīmija vai fizika

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

** - reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši pēc 2004.gada 1.janvāra.

*** - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vai vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA 2022

Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv:  05. – 18.jūlijs

Reflektantu pieteikumu elektroniskā pašapstiprināšana portālā www.latvija.lv:  05. – 18.jūlijs, plkst.16:00

Pieteikumu apstiprināšana klātienē, ja nevar pieteikumu pašapstiprināt, jebkurā uzņemšanas punktā Latvijā!

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Valmierā, Cēsu ielā 4, darba laiks: 12. - 15.jūlijs, plkst.10:00–15:00;  16.jūlijs, plkst.10:00–13:00;  18.jūlijs, plkst.10:00–16:00

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.