SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – interneta veikalu, restorānu u.c. nozaru mājas lapu izstrāde, izglītojošas un izklaidējošas mobilās lietotnes, datortīklu plānošana un centralizēta pārvaldība, datoru veiktspējas un ātrdarbības uzlabošana.
INOVATĪVAS MĀCĪBU METODES
Studentiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas ekskursijās. Ir iespēja piedalīties I Living Lab jeb dzīvās laboratorijas, kurās studējošie starptautiskās studentu komandās izstrādā risinājumus noteiktu problēmu risināšana.
IESPĒJA PIEDALĪTIES IT PASĀKUMOS
“IT MEET up Valmiera” – studentiem neformālā gaisotnē iespējams satikt IT nozares speciālistus. “Virtual Reality Hackathon” – 48h maratons kopā ar pasniedzējiem un nozares speciālistiem.
MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija, Datortīklu laboratorija, Mobilo tehnoloģiju laboratorija, Radiofrekvenciālās identifikācijas laboratorija (RFID), Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.
STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem iespējams doties apmaiņas studijās vai praksē uz ārvalstīm, kā arī pēc studiju kursa pabeigšanas kārtot eksāmenu par starptautiski atzītu profesionālo sertifikātu ieguvi.