Studiju programmas saturs
Nozares pamatkursi

Ievads specialitātē, Datoru arhitektūra, Elektrotehnikas pamati, Operacionālā sistēma Windows, Linux serveru administrēšana, Datu bāzu tehnoloģijas, Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes, Programmēšana (Java),  Augstākā matemātika.

Specializācijas kursi

Tīkla operētājsistēmas, Datu pārraides tīkli.

Uzņēmējdarbība un nozares tiesības

Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, IT Menedžments, Nozares tiesību pamati un standarti, Darba un civilā aizsardzība.

Komunikācijas pamatzināšanas

Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika, Angļu valoda informācijas tehnoloģiju specialitātē.

Prakse

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa Informācijas tehnoloģiju profesionālā studiju programmā prakses ir:
2.studiju gadā 3. semestrī – 4 nedēļas ievadprakse
2.studiju gadā 4. semestrī – 12 nedēļas prakse specialitātē