Studiju programmas saturs
Studiju programmas saturs

Studiju programmas saturā galvenais uzsvars likts uz nozares un specializēto priekšmetu apguvi, to īpatsvars programmas saturā sasniedz 77% .

Nozares kursi

Ievads specialitātē, Datoru arhitektūra, Elektrotehnikas pamati, Operacionālā sistēma Windows, Linux serveru administrēšana, Datu bāzu tehnoloģijas, Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes, Programmēšana (Java), Augstākā matemātika.

Specializācijas kursi

Tīkla operētājsistēmas, Datu pārraides tīkli.

Vispārīgie priekšmeti/uzņēmējdarbība

Angļu valoda, Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, IT menedžments, Nozares tiesību pamati un standarti, Darba, vides un civilā aizsardzība.

Prakse

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Studiju programmā ir paredzētas divas prakses:

Prakse I ir ieplānota trešā semestra noslēgumā, tās ilgums ir 4 nedēļas;
Prakse II ir 12 nedēļu ilga un tai ir atvēlēts pēdējais, ceturtais, semestris.